Poďakovanie

Dňa 17.09.2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločenstiev v Klube Jarilo v Halenkove, ktorí podpísali Dohodu o spolupráci so Spoločenstvom Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy.

Všetci účastníci dobrovoľne prispeli na náklady spojené s korešpondenciou, ktorá súvisí s aktivitami Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy,

za čo všetkým srdečne ďakujeme!

Prajem Svetlo v Duši!

slávka z Rodu Murček

V Lipovci dňa 18.09.2022

Dňa 14.05.2022 zorganizovala v Brne prednášku na tému „živý človek“ ľudmila z Rodu Nosků.

Z našej strany jej patrí veľké poďakovanie, pretože zabezpečila príjemné prostredie s občerstvením a na jej podnet sa nám zúčastnení pozbierali na náklady spojené s cestovaním. 

Vzhľadom na to, že účasť bola nad naše očakávanie, tak patrí veľké poďakovanie všetkým zúčastnením, ktorí nám prispeli aj do fondu Spoločenstva.

Vyzbierané peniaze budú použité na náklady súvisiace s administratívou v Spoločenstve.

Pokiaľ ste naši priaznivci, ste s našou prácou spokojní a chcete nám prispieť do fondu Spoločenstva, veľmi sa potešíme!

Ďakujeme za Vašu priazeň.

číslo účtu 2101702393/2010

IBAN: CZ32 2010 0000 0021 0170 2393

BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

poznámka: spoločenstvo

alebo

variabilný symbol: 77