Predloha

Prostredníctvom našej stránky sme Vám poskytli všetky nami získané informácie a vypracovali sme Vám Predlohy a iné písomnosti. Poskytli sme Vám naše duševné vlastníctvo.

Živý Človek by si mal na základe svojej duchovnej úrovne vyhotoviť vlastné písomnosti, s ktorým sa na 100% stotožňuje. Prosím, nežiadajte ma o kontrolu vypísaného prehlásenia a už vôbec nie o to, aby som Vám ho vyplnila. V takomto prípade si dajte otázku: „Či som vôbec hoden byť Živý Človek?!“ Na našej stránke ponúkame všetko ako na „zlatom podnose“ a zdarma.

Písomnosti, ktoré budeme priebežne zverejňovať vypracovávame každý z nás individuálne a zasielame ich na rôzne adresy.

error: Content is protected !!