Verejný oznam SPŽČSČM

20230915 Verejné vyhlásenie zo dňa 15.09.2023

Vzhľadom na mnohé právne skutočnosti musím zo zverenej úlohy  starostu Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy reagovať na typ bytosti, ktorá o seba prehlási citujem: „. . .  teď úplně nevím, co to je v pravdě, ale je to úplne jedno  . . . „    6 min. 47 sek. Pravda X obraz médií 3 – „Rozhovor s p. Kozelkou (Deník Právo)“ – YouTube

V skutku Freudovské prerieknutie. Z toho vyplýva, že PETER KOZELKA sám nevie, čo pravda je, ale podľa neho: „ to je úplne jedno“, pretože zadanie za „judášsky groš“ je zrejmé – dehonestovať Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy za každú cenu.

Kto nežije v PRAVDE znamená, že žije a koná v lži. Predpokladám, že ako novinár píšete a čítate s porozumením, tak si nalistujte príslušnú stránku v Biblii, kde sa píše o ľuďoch, ktorí žijú v lži a komu slúžia. 

Vopred ďakujem mojim priateľom, že boli duchaprítomní a zo stretnutia urobili vlastný záznam.

Oznamujem Vám, že na základe slobodného prístupu k informáciám zverejňujem autentické nahrávky na všetkých nami spravovaných stránkach tak, aby si každý návšetvník našich stránok urobil obraz o Vás a spôsobe, akým informujete o témach týkajúcich sa živých človekov v našom Spoločenstve Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy. 

Vaše tendenčné články považujem ako cielený útok, ohováranie a dehonestáciu Spoločenstva Prehlásených Živých Človek zo Slovenska, Čiech a Moravy, čo v plnej miere odmietame. Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy nikdy sektou nebolo a ani nebude, pretože je podložené platnými medzinárodnými právnymi normami.

Odporúčam Vám doštudovať si medzinárodné právo, medzinárodnú právnu normu ius cogens a všetky právne listiny spojené so založením Spoločenstva Prehlásených Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestore na stránkach zivyclovek.sk a zivyclovek.com.

Túto Vami vyprodukovanú negatívnu energiu nepríjmeme a vraciame Vám ju späť so všetkými javnými aj sakrálnymi následkami pre Vás.

Prajem Vám veľa trpezlivosti a odvahy so spracovaním tejto energie!

Ja, slávka z Rodu Murček, Slobodný Suverénny Živý Človek,

starosta medzinárodného trvalého právneho subjektu Sui Generis Suverén

Spoločenstva Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV v zmysle Rezolúcie OSN A/RES/53/144

a Vysoký komisár v zmysle znenia  Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb PRÍLOHA V.

Video:

https://vk.com/id812549977?w=wall812549977_56

https://orlica.cz/blog-rozhovory