vzor

Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy

Dňa 06.12.2021 bola zaslaná Rezolúcia č. 1 spolu so Sprievodným listom na 11 svetových adries:

error: Content is protected !!