Úvod

Zdravia priatelia,

som rád, že Vás vietor hľadania zavial až sem, na informácie o Živom Človeku, ktorým sa venoval igor asi od roku 2018 a to najmä prekladom videí a článkov, ktoré boli v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku. Po ich preklade do slovenčiny, tieto materiály zverejnila slávka na svojom teraz už bývalom profile VK, prostredníctvom ktorého som sa s oboma skontaktoval a vytvorili sme si blízky, priateľský vzťah.

Pôvodným mojím zámerom pri založení tejto stránky v roku 2021 bolo, aby táto bola informačná, to znamená, aby na nej boli najmä tie fakty, ktoré igor vyhľadal na internete. Postupne, na základe komunikácie slávky s úradmi  SR ako aj s inými zahraničnými inštitúciami, som pridával, i ďalšie informácie na stránku. Poniektorí ste túto komunikáciu zaregistrovali.

Cesta životom prináša rôzne zmeny a tieto nastali na jeseň 2023 a naplno sa prejavili v januári 2024, kedy sa z okruhu mojich priateľov vykľul vlk v ovčom rúchu, a jeho činy mi dali podnet na reorganizáciu stránky. Hovorím o Prehlásenom Živom Človeku…ale rešpektujem slobodnú vôľu tejto bytosti.

Informácie, ktoré tu predkladám so súhlasom igora, nech Vám slúžia ako ďalšia skladačka na ceste poznania. Informácie môžete voľne kopírovať a šíriť.

Netvrdím, že všetko tu uvedené, je pravdivé. Aj internet je kontrolovaný. V čase ich získania boli voľne dostupné, hľadajte aj Vy sami, a verte mi … len vlastná skúsenosť je najlepšia a neverte ničomu a nikomu…len sebe samému.

Pripravujem pre Vás ďalšie informácie, ktoré koncom mesiaca marec 2024 zverejním na tejto stránke.

:peter