O nás

O nás

     Som jedna z Vás, ktorá žije v tejto reálnosti a cesta k prehláseniu sa za Živého Človeka bola veľmi tŕnistá. V 16 tich rokoch som odmietla kresťanstvo a rôznymi spôsobmi som hľadala Pravdu. So systémovým svetonázorom som nesúhlasila a časom som si vytvorila svoje Svetoponímanie na základe vlastných prežitých skúseností a nadobudnutých vedomostí. Každý z nás má za sebou svoj vlastný životný príbeh, ktorý mu naznačuje cestu. Vedomí to pochopia, nevedomí sa vracajú do minulosti a nevedia sa z nej vyslobodiť.

     Tvorca ma obdaril spriaznenou dušou a spoločne zdieľame naše životy a všetky nástrahy tejto reálnosti, ktoré sú pre nás pripravené. Je to môj manžel. Spoločným pátraním sme pochopili, že táto planéta je jednoducho bojisko. Máme však od Tvorcu všetky zbrane na to, aby sme tento boj vyhrali, len ich treba vedieť používať.

     Na základe všetkých dostupných informácii a nami spracovaných vedomostí sme sa dňa 21.10.2020 prehlásili za Živých. Pochopili sme, že to za nás nikto neurobí. Naše vedomosti sme začali šíriť medzi našich priateľov na Slovensku, aj do Občín na Morave. Vďaka podpore, pomoci a dôvere všetkých našich priateľov sme na spoločnej ceste k úspechu vymaniť sa z tohto otrockého systému. Prehlásenie je len prvý krok, k ďalším krokom vyvíjame iniciatívu.

     Tí správni Človekovia, ktorí rovnako rezonujú sa vždy spoja, pretože nie sú persóna a nepodliehajú otrockým záKonom.  A tak 11 Živých Človekov, ktorí sú z celého Slovenska zriadili Občinu Rároh. 

     Všetky informácie, ktoré ponúkame na našej stránke sú verejne dostupné a ozdrojované. Nikomu nezaručujeme, že je to absolútna Pravda, pretože takto to vnímame subjektívne my. Každý má iný pohľad na podanú informáciu a podľa toho si tvorí svoje Svetoponímanie. Istina je však len jedna a každá cesta so zámerom poznávať a učiť sa k nej nevyhnutne musí viesť.

S prehlásením a postupom, ktorý sme ponúkli sa absolútne stotožňujeme, je to naše duševné vlastníctvo a ponúkame Vám ho ako inšpiráciu na hľadanie vlastnej cesty.

Prajeme Vám Svetlo v Duši a Odvahu!