Predloha

Prostredníctvom našej stránky sme Vám poskytli nami získané informácie a vedomosti.  Vypracovali sme mnohé dokumenty a predlohy, ktoré môžete použiť ako „navigáciu“ na Vašej individuálnej ceste. Poskytli sme Vám k nahliadnutiu naše duševné vlastníctvo.

Živý Človek by si mal na základe svojej duchovnej a vedomej úrovne vyhotoviť vlastné prehlásenie a dokumenty, s ktorými sa 100% stotožňuje.

Prosím, nežiadajte ma o kontrolu vypísaného prehlásenia a už vôbec nie o to, aby som Vám ho vyplnila. Odmietam byť Váš osobný koordinátor životom. Každý Človek, je plne zodpovedný za svoje myšlienky, rozhodnutia a činy. V takomto prípade si najskôr dajte otázku: “ Som vôbec hoden byť Živým Človekom?!“

Pokiaľ sa niekto snaží využívať výhody poskytované Spoločenstvom Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy a rovnako tak aj výhody korporácie a rôznych tzv. alternatív, tak nech si uvedomí, že „Karma je zdarma a v súčasnej dobe nastupuje okamžite!“ Nachádzame sa v realite, kedy pravda vyjde veľmi rýchlo na svetlo Sveta a falošní ľudia sa sami odhalia.

Moje Prehlásenie sa za Živého Človeka malo hlbšiu podstatu a to očistiť si dušu od trustov, rôznych egregorov a pascí, ktoré už od nášho narodenia prichystali „bábkovodiči“ tejto reálnosti. Ak si niekto myslí, že prehlásením sa za Živého Človeka okamžite vystupuje zo systému a vyrieši si svoje materiálne problémy, tak mu odporúčam, aby tento krok ani nerobil.

Samotné prehlásenie je len prvý krok, ostatné kroky súvisia s prácou Človeka na svojej duchovnej úrovni a vedomej úrovni, ktoré vie transformovať do tejto reality.

Prajem Vám na Vašej ceste trpezlivosť, vytrvalosť a silu!

slávka